POLKANALEN POLKANALEN
PROFIL
Thomas Danielsen
Thomas Danielsen
Venstre
Ordførerposter
- Færøerneordfører
Udvalg
- Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget
- Europaudvalget
- Færøudvalget
- Indfødsretsudvalget
- Miljø- og Fødevareudvalget
- Social- og Indenrigsudvalget
- Uddannelses- og Forskningsudvalget
- Udvalget for Landdistrikter og Øer
- Udvalget for Småøer
Thomas Danielsen på  
CV
RELATERET
Michael Aastrup Jensen
Medlem af folketinget

Britt Bager
Medlem af folketinget

Jan E. Jørgensen
Medlem af folketinget

Lars Chr. Lilleholt
Medlem af folketinget

Chris Holst Preuss
Politiske ungdomsorganisationer

Flemming Andersen
Medlem af kommunalbestyrelse

Klaus Markussen
Medlem af kommunalbestyrelse

Erling Bonnesen
Medlem af folketinget

 
;