POLKANALEN POLKANALEN
PROFIL
Sofie Carsten Nielsen
Sofie Carsten Nielsen
Radikale Venstre

Jeg er medlem af Folketinget for Radikale Venstre. Jeg er stedfortrædende politisk leder for partiet, gruppenæstformand samt arbejdsmarkedsordfører, integrationsordfører og uddannelsesordfører Jeg elsker fremskridt og den danske sommer. Østers og hjemmelavet leverpostej. Åbne grænser og krav om, at alle der kan arbejde, skal forsørge sig selv. Danmark og Europa. Høj musik. Og jeg elsker at forandre noget sammen med andre. For forandring kommer ikke af sig selv.

Ordførerposter
- Integrationsordfører
Udvalg
- Beskæftigelsesudvalget
- Retsudvalget
- Uddannelses- og Forskningsudvalget
- Udenrigsudvalget
- Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget
Mærkesager

Mit politiske arbejde: Jeg er i politik, fordi jeg ønsker at forandre Danmark og fordi jeg brænder for, at Danmark deltager aktivt i verden og i EU.Vi kan løbe hurtigt hver for sig, men i fællesskab når vi så meget længere.

For mig handler politik om evnen til at omsætte visioner til konkret forandring. Jeg har blikket stift rettet mod den kommende generation. Vores børn. De skal overtage en verden med et bæredygtigt klima, fred, gode uddannelser og jobmuligheder.

Jeg er grundlæggende optimistisk. Jeg tror på at fremtiden giver flere mennesker flere muligheder, og at vi selv har stor indflydelse på den. Men vi skal vise mere mod til at træffe de store beslutninger, der virkelig bevæger Danmark fremad.

#Mennesker med meninger Forandringer kræver samarbejde. Alle skal inddrages. Kontakten til borgerne er afgørende for mig. Fortæl mig, hvad jeg kan gøre for at forbedre dine vilkår. Jeg tror på, at vi gennem samtale bliver klogere og udvikler nye idéer. Derfor har jeg sammen med den Radikale folketingsgruppe startet initiativet #Menneskermedmeninger.

Hver måned tager jeg ud i hele landet. Jeg taler med borgere om, hvad der rør sig i deres liv. Jeg besøger vigtige organisationer for at høre om deres visioner for Danmark. Og jeg besøger virksomheder for at høre om de udfordringer, de kæmper med. Og vi holder åbne gruppemøder og andet, hvor du kan deltage. Læs om #Menneskermedmeninger og andre initiativer på radikale.dk

Jeg kæmper for flygtninge Den hårde tone skal dæmpes Jeg kæmper imod intolerancen. Mennesker skal ikke dømmes på hudfarve eller religion. Vi skal give frihed til forskellighed. Vi skal dæmpe den hårde tone. Vi skal stoppe med at tale ”os” og ”dem” op. Jeg tror på, at ord skaber virkelighed. Flygtninge skal ud i samfundet fra dag 1 Flygtninge i Danmark hungrer efter muligheder. De har viljen, og den vilje skal vi bruge. Jeg mener, at flygtninge skal i job eller uddannelse fra dag 1. Jeg vil have børn ud i det danske samfund. De skal ikke vokse op i asylcentre. Og jeg vil kæmpe for, at alle hænder bliver brugt i integrationsarbejdet. Skolerne, virksomhederne, foreningsDanmark. Du og jeg. Ingen kan undværes.

Danmark skal tiltrække skarpe hjerner: Vi er et videnssamfund. Handel med omverdenen er vores levebrød. Derfor skal vi skal være en magnet for udenlandsk viden. Derfor kæmper jeg for Greencard-ordningen. Derfor kæmper jeg imod forslag, der lukker Danmark om sig selv. V-regeringens kurs gør kun Danmark dummere og fattigere.

Min politik er klar: Vi skal give erhvervslivet de hænder og hoveder, de mangler. Fælles udfordringer = fælles løsninger Jeg kæmper for en fælles fordeling af flygtninge i EU. Gennem en fælles fordeling kan vi løfte integrationsopgaven. Vi kan stoppe medlemslandenes stramninger mod bunden. Vi kan skabe varige løsninger. Samtidig vil jeg styrke EU's ydre grænse. Uden ydre grænser er EU's frie bevægelighed og frie marked i fare. Og uden de principper er EU i opløsning. Jeg tror ikke, at EU er i en flygtningekrise. EU er i en beslutningskrise. Problemet er, at vi ikke fordeler ansvaret for flygtninge solidarisk. Jeg ønsker fælles løsninger på fælles udfordringer. Jeg vil investere i viden Uddannelse finansierer velfærd Vores idérigdom finansierer velfærden. Når vi investerer i uddannelse, gør vi Danmark dygtigt. Det skaber vækst. Det giver penge til velfærd. Derfor kæmper jeg benhårdt imod V-regeringens uddannelsesbesparelser. Din baggrund må ikke bestemme din fremtid Ingen børns fremtid skal dikteres af deres fortid. Derfor vil jeg investere massivt i uddannelse og målrettet hjælp til den enkelte udsatte unge. For gennem uddannelse og støtte får børn en rimelig start på livet. Gennem uddannelse kan du gribe dine chancer i livet. Gennem uddannelse bliver drømme til virkelighed.

Besparelser på forskning er hul i hovedet: Som tidligere uddannelses- og forskningsminister kæmper jeg for et stærkt forskningsmiljø. For stærk forskning stimulerer erhvervslivet. Stærk forskning skaber nye styrkepositioner og løser problemer for os som samfund og klode. Besparelser på forskning er kort sagt hul i hovedet.

Jeg ønsker flere i arbejde: Arbejde giver muligheder for den enkelte Jeg kæmper for frihed til alle mennesker. Arbejde giver mennesker råderum over deres liv. Jeg vil arbejde for, at flere kommer i job i stedet for forsørgelse. Og at der bliver plads til flere, som gerne vil have en tilknytning til arbejdsmarkedet, men ikke kan arbejde lige så meget som andre. Kan du klare dig selv, skal du klare dig selv. På den måde har vi samtidig flest ressourcer til at passe på dem, der ikke selv kan. Vi må ikke sende regningen videre til vores børn – heller ikke en økonomisk Det er vores arv og forpligtelse, at sætte høje ambitioner for at målrette og udvikle alle vores fælles ressourcer. Så det enkelte menneske får mulighed for at udfolde sit eget potentiale. Så vi som land får mulighed for at udfolde vores fælles potentiale i form af skaberkraft og bæredygtighed i enhver forstand.

Investeringer kræver økonomiske ressourcer: Undlader vi at gennemføre reformer, bliver vi gidsler for vores egen stilstand og vil løbende skulle prioritere stadigt hårdere i den offentlige velfærd og vores egne muligheder. Jeg og Radikale Venstre ser optimistisk på vores fremtid. Vi tror det kan betale sig at investere i den. I os selv, i de nye teknologier – og i velfærden. Alternativet til reformer er fortsat økonomisk smalhals – både i det offentlige og hos os selv.

Følg Sofie Carsten Nielsen på
https://sofie.radikale.dk/
Sofie Carsten Nielsen på  
CV

Sofie Carsten Nielsen, født 24. maj 1975 i Birkerød, datter af pensionist Jens Carsten Nielsen og pensionist Kirsten Carsten Nielsen. Gift med Rasmus Dalsgaard. Parret har børnene Gustav og Villads.

Medlemsperiode Folketingsmedlem for Radikale Venstre i Københavns Omegns Storkreds fra 15. september 2011. Kandidat for Radikale Venstre i Gentoftekredsen fra 2010. Parlamentarisk karriere Uddannelses- og forskningsminister fra 3. februar 2014 til 28. juni 2015.

Formand for Radikale Venstres folketingsgruppe 2012-2014, næstformand fra 2015 og 2011-2012. Stedfortrædende politisk leder for Radikale Venstre fra 31. aug. 2014.

Uddannelse og erhverv Master i europæisk politik og administration, Europakollegiet i Brügge, Belgien, fra 2000 til 2001. Cand.scient.pol., Københavns Universitet, fra 1995 til 2002. Politisk chef, Ingeniørforeningen IDA, fra 2010 til 2011. Souschef, Ligestillingsministeriet, fra 2004 til 2009. Politisk konsulent, Europa-Parlamentet, fra 2002 til 2004.

Publikationer: Bidragsyder til antologien »De røde sko«, 2002, og antologien »Tilbage til rødderne - om de radikale værdier«, 2008.

RELATERET
Andreas Steenberg
Medlem af folketinget

Jørn Juul Sørensen
Kandidat til kommunal- eller regionsrådsvalg

Maya Kathrine Andersen
Kandidat til kommunal- eller regionsrådsvalg

 
;