POLKANALEN POLKANALEN
PROFIL
Lise Bech
Lise Bech
Dansk Folkeparti

Jeg er nordjyde og bor i Rebild kommune. I 2010 blev jeg selvstændig, hvor jeg lavede bogføring og regnskab for mindre virksomheder. Det har jeg sat i bero, efter jeg blev valgt i Folketinget. Tidligere har jeg været ansat i det private erhvervsliv i ca. 30 år. Jeg har arbejdet i flere brancher f.eks. fødevarebranchen. I min fritid er jeg medhjælper på Nibe festivalen, går til koncerter, i teateret og på museer. Især nyder jeg at gå i naturen med vores to hunde, samt at være sammen med min store familie og venner.

Lise Bech på  
CV

2015: Medlem af Folketinget. Landbrugs- og Fødevareordfører DF

2014: Opstillet og valgt til Folketingskandidat i Thy-Mors kredsen (Thidstedkredsen). Nordjyllands Storkreds.

2014 - 2015: Byrådsmedlem i Rebild kommune. Medlem i Sundhedsudvalget. Medlem i Arbejdsmarkedsudvalget.

1999 - 2006: Byrådsmedlem i Støvring kommune. En periode medlem i Børne og Kulturudvalget. En periode medlem i Teknik og Miljøudvalget.

1996 - 2006: Bestyrelsesmedlem i Dansk Folkeparti lokalforening, Støvring kommune.

1995: Var med til at stifte Dansk Folkepartis lokalforening i Støvring kommune.

RELATERET
Jan Erik Messmann
Medlem af folketinget

Peter Skaarup
Medlem af folketinget

Susanne Eilersen
Medlem af folketinget

Dorthe Ullemose
Medlem af folketinget

Merete Dea Larsen
Medlem af folketinget

Peter Kofod Poulsen
Medlem af folketinget

Erik Høgh-Sørensen
Kandidat til folketinget

Johan Emil Rasmussen
Kandidat til kommunal- eller regionsrådsvalg

Morten Dreyer
Kandidat til kommunal- eller regionsrådsvalg

Else Christensen
Kandidat til kommunal- eller regionsrådsvalg

 
;