POLKANALEN POLKANALEN
PROFIL
Lars Chr. Lilleholt
Lars Chr. Lilleholt
Venstre
Følg Lars Chr. Lilleholt på
Lars Chr. Lilleholt på  
CV

Medlemsperiode: Folketingsmedlem for Venstre i Fyns Storkreds fra 13. november 2007.

Folketingsmedlem for Venstre i Fyns Amtskreds fra 20. november 2001 til 13. november 2007.

Midlertidigt folketingsmedlem for Venstre i Fyns Amtskreds fra 18. januar 2000 til 10. februar 2000. Midlertidigt folketingsmedlem for Venstre i Fyns Amtskreds fra 14. januar 1997 til 31. januar 1997. Kandidat for Venstre i Middelfartkredsen fra 2007. Kandidat for Venstre i Odense Sydkredsen fra 1995 til 2007. Kandidat for Venstre i Odense Vestkredsen fra 1993 til 1995.

Parlamentarisk karriere: Energi-, forsynings- og klimaminister fra 28. juni 2015. Energiordfører og klimaordfører 2005-2015. Tidligere medlem af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget, Transportudvalget og Udvalget for Forretningsordenen. Tingsekretær 2011-2015. Medlem af bestyrelsen for Venstres folketingsgruppe 2008-2015, gruppesekretær 2011-2015.

Uddannelse og erhverv: Journalisthøjskolen, Aarhus, fra 1989 til 1993. Økonomiske og samfundsvidenskabelige studier, Odense Universitet, fra 1985 til 1988. Student, Tornbjerg Gymnasium, fra 1981 til 1984. Grundskole, Giersings Realskole, fra 1976 til 1981. Grundskole, Hunderupskolen, fra 1972 til 1976.

Informationschef, Danske Fjernvarmeværkers Forening, fra 1998 til 2001. Informationsmedarbejder, Danske Fjernvarmeværkers Forening, fra 1995 til 1998.

Redaktionssekretær, Fyns Amts Avis, fra 1994 til 1995. Journalist, Vejle Amts Folkeblad, fra 1993 til 1994. Journalistpraktikant, Vejle Amts Folkeblad, fra 1990 til 1991.

Tillidshverv: Medlem af byrådet i Odense Kommune 1994-2015, medlem af by- og kulturudvalget og gruppeformand for Venstres byrådsgruppe 2006-2015. Politisk næstformand for Dansk Fjernvarme 2010-2015. Medlem af bestyrelsen for Energi Fyn 2010-2015. Næstformand for Fjernvarme Fyn 2014-2015.

RELATERET
Michael Aastrup Jensen
Medlem af folketinget

Britt Bager
Medlem af folketinget

Jan E. Jørgensen
Medlem af folketinget

Thomas Danielsen
Medlem af folketinget

Chris Holst Preuss
Politiske ungdomsorganisationer

Flemming Andersen
Medlem af kommunalbestyrelse

Klaus Markussen
Medlem af kommunalbestyrelse

Erling Bonnesen
Medlem af folketinget

 
;