POLKANALEN POLKANALEN
Kulturstøttens fremtid

Kulturstøttens fremtid

Skal kulturen sættes helt fri fra statsstøtte eller skal staten sætte kulturen fri for krav?

Anne-Sofie Thorgaard Zonkjer

Siden 2016 er der årligt skåret 2% på statsstøtten til kulturen og det vil fortsætte min. frem til 2021.
Det sætter spørgsmålstegn ved hvilke kulturemner, der kan overleve i krydsfeltet mellem statsstøtte og de frie markedskræfter.

Kulturinstitutionerne landet over er nemlig på den ene side under pres fra besparelserne, på den anden side er de underlagt en statslig driftstænkning, hvilket komplicerer deres markedsvilkår, bl.a. fordi den statslige drift kræver at deres budgetter går i nul hvert år.

Er vi på vej mod et sted, hvor kulturen bør sættes helt fri fra statsstøtte? Eller kan man forestille sig at staten sætter kulturen fri for kravet om at gå i nul hvert år?

 

Polkanalen spørger politikerne:

Skal den offentlige støtte til kultur sænkes, hæves eller fjernes fuldstændigt?

Del denne artikel
;