POLKANALEN POLKANALEN
En stille trussel mod demokratiet?
Mogens Jensen (S)

En stille trussel mod demokratiet?

På en varm sensommerdag mødte Polkanalen Mogens Jensen (S), til en snak om hvordan man kan styrke interessen for lokalpolitik ude i kommunerne.
Baggrunden var, at nyere undersøgelser viser at danskerne interesserer sig mindre og mindre for lokalpolitik.

For er det undergravende for demokratiet, når færre danskere interesserer sig for det lokale demokrati?

Og hvad kan politikerne egentligt gøre ved den dalende interesse for lokalpolitik, som desværre er en landsdækkende og blivende tendens?

Anne-Sofie Thorgaard Zonkjer

 

Når man ikke lige tidligere at stødt på Mogens Jensen, kan man godt blive lidt overrasket over hans statur, som er både høj og bredskuldret. Som hans ordrige meninger. Men så snart han sætter sig ned og kigger en i øjnene, mærker man hans engagement og nærvær, og han tøver ikke mange sekunder, før han svarer.

 


Hvordan oplever du interessen for lokalpolitik ude i kommunerne?

”Jeg har den generelle oplevelse at det er en forholdsvis lille gruppe i befolkningen der følger med i lokal politik og engagerer sig i det. Men alligevel er det jo min fornemmelse at folk generelt har flere holdninger og en mening om noget, der foregår lokalt end noget der foregår nationalt. Men du har stadigvæk den udfordring at det er et mindretal ude i kommuner som rent faktisk engagerer sig lokalpolitisk og kommunalpolitisk. Den udfordring har vi jo generelt om folk der engagerer sig i politik, også med det vi kan se, at der er færre der melder sig ind i et politisk parti.

Men jeg tror på mange måder at for rigtigt mange, så er interessen meget enkeltsags baseret, eller baseret på nogle enkelte ting, som de har føling med eller oplever. Og det er jo også fint nok, hvis man kan engagere folk i det. Det ville selvfølgelig være dejligt, hvis der var flere som også havde det brede blik på, hvad er det der sker i kommunen, ”hvad kan vi gøre for at gøre vores kommune bedre, hvordan kan vi stille krav, og hvilke krav skal vi stille til vores politikere” osv.”

 

Hvad kan konsekvensen ende med at blive, når folk begynder at miste interessen for den politik der føres i deres lokalområde?

”Det er klart at det er interessant at opleve, når man sådan sammenligner globalt, så er danske unge faktisk meget politisk vidende og har et godt generelt politisk overblik. Men når det kommer ned på lokalpolitik, så halter man bagefter.

Det er klart at konsekvensen jo i sidste ende kan betyde, at du får en øget afvandring, fra dem som medvirker i det politiske demokrati.
Og det er jo vigtigt at vi har folk der kan engagere sig. Det gælder også folk der kan være fødekæde til partierne, og dermed kan sidde og være med til at træffe beslutningerne i byråd, regioner og folketinget.

Så det er jo ekstremt vigtigt vi stimulerer interesserne både for lokalpolitik, men også for landspolitik hos de unge generationer.
Og det handler jo om at finde den rigtige opskrift og det er ikke let i de her tider, hvor meget af kommunikationen foregår på digitale platforme, og i mindre grad gennem det fysiske møde. Så det er en udfordring vi må tage på os. ”

 

”Jeg er helt overbevist om at kommunalreformen fra 2007 har været med til, negativt, at påvirke det lokale engagement og interesse i lokalpolitik.”

 

Tror du det har haft en betydning at kommunerne er blevet større?

”Jeg er helt overbevist om at kommunalreformen fra 2007 har været med til, negativt, at påvirke det lokale engagement og interesse i lokalpolitik.
Og det siger jo sig selv, nogle kommunesammenlægningerne var det ikke bare 2 kommuner, men også 3 og 4 kommuner der blev lagt sammen.
Og der har du tidligere haft 4 forskellige byråd, der har siddet i 4 forskellige byer, hvor der har været en nærhed til folk.
Så traf man det lokale byrådsmedlem nede i Brugsen, og der var ikke langt at gå ned til byrådsmødet, hvis der var et eller andet emne der interesserede en.
Og så rykker det hele ind til én by og bliver voldsomt centraliseret og der bliver pludselig 20 km eller længere for nogle for at komme hen til den by hvor administrationen og hvor politikeren er.

Det har betydet et mindre engagement, det synes jeg også selv at jeg kan mærke i de lokalsammenfund jeg har kendskab til, at det har betydet et mindre engagement ude i lokalsamfundet.
Og det er du nødt til at genopfinde. Du er nødt til at have nogle demokratiske strukturer ude i lokalsamfundet, hvor der stadigvæk bliver opretholdt en form for selvstyre og man har mulighed for få uddelegeret nogle opgaver, måske også noget budgetansvar for nogle ting i ens lokalområde.

Det kan været noget af det der kan være med til at give engagementet tilbage, ikke at du laver nye byråd, men nogle nye strukturer eller hvad du skal kalde det, borgerråd eller lokalråd eller sådan noget, som har noget kompetence, som gør at du i lokalsamfundet igen får en form for beslutningsstruktur og demokratistruktur.
Det tror jeg simpelthen er nødvendigt på sigt, hvis vi skal genetablere noget interesse.”

 

Kan lokale medier spille en rolle ift. det at styrke interessen for lokalpolitik?

”Der er for mig at se ingen tvivl om, at et vigtigt element i at give folk interesse for, men også information og oplysninger, der gør at man er i stand til at overskue hvad det er der foregår, det er jo at du har lokale medier.

De lokale medier kan spille den demokratiske rolle, som medier skal gøre: At give informationer, men også give det kritiske blik på det der foregår i deres kommune.
Og det er selvfølgelig bekymrende at du også dér ser en udvikling, hvor medierne bliver mere og mere centraliserede.

Lad os bare tage hele Nordjylland som eksempel, så består den daglige avis efterhånden af 80 % fælles stof for hele området og kun 20% af lokalstof.
Hvor det før i tiden var omvendt.

Det er selvfølgelig med til at erodere mulighederne for at folk kan følge med i det der foregår og derfor er det utroligt vigtigt at vi politisk og økonomisk understøtter lokale og regionale medier, sådan at de stadig er at finde i mediebilledet, for det er der det svageste led er.
Så der hvor vi skal bruge vores mediestøtte klogt, det er på at understøtte de lokale og regionale medier og dermed også understøtte lokaldemokratiet.”

 

”Så du har jo et sort hul. På 4,7 milliarder.”

 

Hvordan ser du så fremtiden for de danske digitale medier?

”Jamen, en af de store udfordringer er jo hvordan du finansierer et bredt dansk mediebillede, der gør at vi har danske medier over hele landet. Og også en mangfoldighed af medier, for hvis det skulle foregå på markedets præmisser alene, så ville der hurtigt opstå den situation i Danmark, at du stort set ville have en fusioneret avisverden, hvor der skulle være to koncerner. To mediehuse der styrede det hele.

Men det er vigtigt at vi har en mangfoldighed af medier.
Og det kræver punkt 1, når det gælder finansieringen, at du laver en national strategi for hvordan du får de store udenlandske medieaktører som Facebook og Google, som tjener på det danske marked 4,7 milliarder om året, som de hiver ud af landet og det forsvinder jo fra dansk medieindhold, fordi det var tidligere annoncekroner som gik til de forskellige dagblade, både landsdækkende og lokale.

Men nu ryger det ind til Facebook og Google og ryger ud af landet.
Så du har jo et sort hul. På 4,7 milliarder.
Der er du simpelthen nødt til, nationalt, at forpligtige Google og Facebook og andre, når de tjener deres penge på det indhold, for det er jo det de gør, de transporterer jo et indhold som folk så går ind og ser på deres platforme, som er betalt af andre, det skal de være med til at finansiere. Det er helt nødvendigt, hvis vi skal finansiere de her ting også i fremtiden, så det er en vigtigt ting.

Og punkt 2 er selvfølgelig, med den nationale mediestøtte som vi har, og hvis du medtager momsfritagelse osv. osv., så bruger vi jo noget der ligner 800 millioner om året på understøttelse til danske medier.
Og der skal du have et øget fokus på at understøtte de lokale og regionale medier, for det er dér at medierne hurtigst forsvinder.”

 

Har du et bud på, hvorfor de unge ikke længere interessere sig for lokalpolitik, i samme grad som de gør for national politik?

”Jeg tror der er 2 bud på det. Det ene er, at man er i en omtumlet periode af sit liv, hvor man skal flytte hjemmefra, man flytter måske flere gange, man skal i gang med en ny tilværelse, nyt studie, du har måske fået et arbejde… så er det simpelthen bare noget andet der fylder i hovedet i de her år. Som også kan være en af grundende til, tror jeg, at stemmeprocenten er lav i lige præcis de her årgange, fordi at man har meget andet om ørerne.
Det er det ene.

Og det andet er selvfølgelig også det her med at de stærkeste medier som vi har i Danmark, har deres fokus på de landsdækkende forhold og problemstillinger.
Så dét mediebillede man får, om det er TV2, DR, eller dagbladene osv., så er deres fokus jo også på de nationale temaer, det er det der præger mediebilledet, og det er det de unge får kastet i hovedet.

Og derfor er det så vigtigt at du også har stærke lokale og regionale medier, der kan sætte en lokal og regional dagsorden. Også for de unge.
Det er jo en udfordring for alle medier i de her år, ikke mindst for public service-medier, som vi selv er med til at betale til, det gælder Danmarks radio, det gælder TV2 og TV2 Regioner, og også de regionale radiostationer, men for så vidt også de lokale dagblade. Hvordan når vi ud til de unge med de relevante historier, hvad er det du gør som medie for at nå ud på deres platforme og der er det altså nogle andre redskaber du skal tage i brug når det gælder de digitale medier.

Og det skal du have en strategi for.
Du skal økonomisk understøtte de initiativer der retter sig mod de unge.
Særligt de regionale og lokale medier, som har færre resurser, men som alligevel er nødt til at have en klar strategi for hvordan de vil nå de unge.

Og det er noget af det som jeg også arbejder for som medieordfører at blive en del af de medieaftaler, der er blevet indgået.
Det har vi så ikke helt nået i mål med, men det kan jo nås over de kommende år.”

 

 

Red.: Undersøgelsen, som Mogens Jensen henviser til findes her.

Mogens Jensen har en profil på Polkanalen, her kan du både se og læse mere om Mogens.

Del denne artikel
;